chyba rename log -> year/log-year-monthchyba rename log -> year/log-year-monthchyba rename log -> year/log-year-month Kurzy - Creative-K-Patchwork

Kurzy

Zaujíma Vás nejaký postup, alebo chcete vedieť ako vznikajú konkrétne vzory? Navštívte niektorý z našich nasledujúcich kurzov:

Kurzy:
Miesto kurzu:
oznámim vždy telefonicky alebo e-mailom
Cena:
Bude upresnená podľa druhu a rozsahu kurzu.
Záloha:
12 €
Ďalšie informácie:

Vzhľadom na zlé skúsenosti s prihlasovaním na jednotlivé kurzy a včasné neoznámenie o neúčasti na kurze, som bola nútená pristúpiť k zavedeniu zálohovej platby za kurz vopred.

cena zálohy je 12,- €.

Oznámenie o neúčasti na kurze Vás poprosím nahlásiť aspoň tri dni vopred aby mohli na uvoľnené miesto prísť iné záujemkyne. Pri oznámení Vašej neúčasti na kurze deň pred kurzom a v deň konania kurzu, zálohu nevraciam.

Prihlasovanie na kurz sa uskutočňuje na základe prijatia prihlášky a zaplatenia zálohy. Ak sa kurz z nejakého dôvodu neuskutoční, zálohu Vám vrátim alebo Vám ponúknem iný kurz podľa Vášho výberu.

Termíny kurzov sa dajú meniť podľa vzájomnej dohody.

Kurzy budem rozširovať podľa záujmu priebežne o ďalšie techniky.Spriatelené stránky:
www.hobby-origin.net www.amretasgraphics.com